Greek/ Ελληνικά

Greek/ Ελληνικά

Σχετικά

Το GLOBAL FAULTLINES είναι ένα διαδικτυακό περιοδικό για την παγκόσμια πολιτική οικονομία, την πολιτική και τον πολιτισμό.

RAISON D’ÊTRE

Η τρέχουσα οικονομική κρίση (και η οικονομική ύφεση) δεν προέκυψαν από το πουθενά. Είναι το αποτέλεσμα βαθιά ριζωμένων αντιφάσεων μέσα στην δομή του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος. Δεν είναι μια αποτυχία του συστήματος, αλλά είναι καίριας σημασίας για τον τρόπο λειτουργίας του ίδιου του συστήματος. Δεν είναι το αποτέλεσμα ορισμένων λαθών ή αποκλίσεων, αλλά μάλλον είναι σύμφυτη με την λογική του συστήματος. Όταν αναφερόμαστε στην κρίση, δεν εστιάζουμε σε μεμονωμένα γεγονότα, αλλά μάλλον σε μια ιστορική διαδικασία. Για να χρησιμοποιήσουμε μια αναλογία με τις πολύπλοκες κινήσεις των μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών της Γης, αυτή είναι μια συζήτηση σχετικά με τη μετατόπιση τεκτονικών πλακών στην παγκόσμια οικονομία, μακροπρόθεσμες κινήσεις μαζί με κάποιες πιο απότομες και απρόσμενες εκρήξεις. Αυτή τη στιγμή της οξείας συστημικής κρίσης, μεγάλες αλλαγές συμβαίνουν και στην ισορροπία οικονομικής ισχύος ανάμεσα στις παγκόσμιες δυνάμεις. Νέα παγκόσμια ρήγματα Global Faultlines μπορούν να διακριθούν στο παγκόσμιο σύστημα. Ακριβώς όπως και με τις κινήσεις των τεκτονικών πλακών που είναι απόηχος των βαθύτερων κινήσεων που γίνονται στον ραδιενεργό εσωτερικό πυρήνα της Γης, οι τεράστιες αλλαγές στις δομές του παγκόσμιου συστήματος είναι το αποτέλεσμα των αλλαγών που λαμβάνουν ήδη χώρα κάτω από την επιφάνεια της οικονομικής ζωής για δεκαετίες.

Η σημερινή κρίση θέτει μια σειρά από προκλήσεις, και προορίζεται να επιφέρει θεμελιώδεις αλλαγές στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Αυτές είναι κρίσιμες στιγμές. Ο κόσμος θα είναι διαφορετικός, όταν το μακελειό σταματήσει. Προκειμένου να αναπτυχθεί περαιτέρω, η παγκόσμια οικονομία χρειάζεται ποιοτικές αλλαγές. Οι μεταρρυθμίσεις που μπορούν να γίνουν στο σημερινό παγκόσμιο οικονομικό σύστημα έχουν όρια, αλλά ποτέ άλλοτε στον τελευταίο μισό αιώνα, τα εν λόγω όρια φαινόντουσαν περισσότερο ευέλικτα. Η κρίση έχει φέρει ήδη μη αναστρέψιμες γεωπολιτικές συνέπειες. Η οικονομία των ΗΠΑ και οι  υπόλοιπες οικονομίες της Δύσης που έχουν ως κέντρο τις ΗΠΑ χάνουν γρήγορα έδαφος. Η Κίνα, η Ινδία και άλλες ευμεγέθεις αναδυόμενες οικονομίες, έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Αυτό που διέπει τη σημερινή κατάσταση είναι αυτή η ιστορική αλλαγή: η «μονοπολική» φάση της κυριαρχίας των ΗΠΑ αντικατασταθίστανται από μια «πολυπολική» φάση, κατά την οποία οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να παραμένουν μια από τα πιο εξέχουσες δυνάμεις, αλλά θα πρέπει να μοιράζονται τη θέση αυτή με την Κίνα και την Ινδία που είναι οι μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες αναδυόμενες δυνάμεις. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα αποτελέσματα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, μέχρι στιγμής, είναι η επιτάχυνση της μετατόπισης της παγκόσμιας οικονομικής ισχύος προς τις αναδυόμενες οικονομίες. Οι οικονομίες που πρέπει να παρακολουθούμε τώρα είναι οι λεγόμενες Ε-7 (Emerging 7- Επτά Αναδυόμενες): η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία, η Ρωσία, το Μεξικό, η Ινδονησία και η Τουρκία. Το υπόλοιπο του 21ου αιώνα θα κυριαρχείται όλο και περισσότερο από αυτή τη σχέση ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα, την Ινδία, τη Ρωσία και τις άλλες αναδυόμενες δυνάμεις.

Η έρευνα μας εστιάζεται, αλλά δεν περιορίζεται σε αναλύσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2008-10 και της οικονομικής ύφεσης. Οι στόχοι μας είναι να παράσχουμε μια πλατφόρμα για την προώθηση και τη διευκόλυνση της εν λόγω έρευνας και συζήτησης, να επιβεβαιώσουμε τις κριτικές προσεγγίσεις στην πολιτική οικονομία, την πολιτική, και τις πολιτιστικές μελέτες γενικότερα, καθώς να προωθήσουμε κριτικές καιχειραφετημένες σπουδές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το Global Faultlines είναι μια απόπειρα αμφισβήτησης των τρόπων που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας καθώς και επανεξέτασης καθιερωμένων επιστημολογιών, θεωριών και φιλοσοφιών Αυτό μπορεί καλύτερα να οριστεί ως μια σειρά από προβλήματα που αλληλοσχετίζονται. Αυτά είναι τα παγκόσμια θέματα και προβλήματα που δεν μπορεί να κατανοηθούν ή να αναλυθούν στα πλαίσια μόνο των Πολιτικών Επιστημών, των Διεθνών Σχέσεων, ή απλά της Οικονομικής Επιστήμης ή της Πολιτικής Οικονομίας, αλλά απαιτούν μια πραγματικά παγκοσμιοποιημένη προσέγγιση. Ενθαρρύνουμε προσεγγίσεις με παγκόσμιο και διεπιστημονικό ορίζοντα για όλα τα θέματα και τους τομείς της έρευνας. Σύμφωνα με τον Andre Gunder Frank, «μια πραγματικά παγκοσμιοποιημένη προοπτική … θα πρέπει να βασιστεί σε ένα κάθισμα με τρία πόδια που περιλαμβάνει την οικολογική / οικονομική / τεχνολογική ανάλυση, τη μελέτη της πολιτικής / στρατιωτικής εξουσίας καθώς και τις κοινωνικές / πολιτισμικές / ιδεολογικές διαστάσεις» .

Το Global Faultlines είναι ένα φόρουμ για τα αναδυόμενα πρότυπα και τις προοπτικές του 21ου αιώνα καθώς και για τις συζητήσεις και αντιπαραθέσεις που απορρέουν από τον τρέχοντα ισχυρό μετασχηματισμό και το σύνολο των σχετικών προβλημάτων. Στόχος μας είναι να ενθαρρύνουμε τον ανοικτό και εποικοδομητικό διάλογο, μια πλατφόρμα που αποσκοπεί στην προώθηση πληροφόρησης, αναλύσεων και θέσεων σχετικά με διάφορες πτυχές αυτής της διαδικασίας της ιστορικής αλλαγής, παρέχοντας διάφορες ερμηνείες / σχόλια και κριτικές που έχουν σχέση με την ανάλυση της πολυδιάστατης διαδικασίας από ένα ευρύ φάσμα προοπτικών. Η ιστοσελίδα αποσκοπεί επίσης να προωθήσει πρωτότυπες εκθέσεις, αναλύσεις και συζητήσεις, καθώς και σύντομες κριτικές παρεμβάσεις σε θέματα πολιτικής σημασίας που έχουν συλληφθεί από την κριτική σκοπιά από όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Επιπλέον, ενδιαφερόμαστε για το έργο που θα ήταν δύσκολο ναχαρακτηριστεί και να κατηγοριοποιηθεί ότι ανήκει αποκλειστικά σε μία από αυτές τις ομάδες.

Η ιστοσελίδα ενημερώνεται σε συνεχή βάση όταν νέο υλικό λαμβάνεται και επεξεργάζεται. Οι συντάκτες είναι οι σύμβουλοι μας βοηθούν ώστε να προμηθευόμαστε και να αξιολογούμε όλο το υλικό που υποβάλλεται για δημοσίευση. Η ιστοσελίδα Global Faultlines στο http://globalfaultlines.org δημοσιεύει εποικοδομητικά σχόλια από τους αναγνώστες. Όλα τα σχόλια που υποβάλλονται, θα επιμελούνται και δεν θα εμφανίζονται απαραίτητα όλα.

Παρακαλούμε να μην περιλαμβάνετε ιστιότοπους για εμπορικούς ή διαφημιστικούς  σκοπούς στα σχόλιά σας ή την ταυτότητά σας διότι το σχόλιο /μήνυμα σας θα διαγράφεται.

Όλα τα άρθρα / σχόλια / κριτικές εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων και όχι κατ’ ανάγκη τις απόψεις των Συντακτών εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Οι συγγραφείς διατηρούν πλήρη πνευματικά δικαιώματα για τα άρθρα τους.

Το Global Faultlines παρέχει άμεση ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενο του σύμφωνα με την αρχή ότι η ελεύθερα διαθέσιμη στο κοινό έρευνα και συζήτηση υποστηρίζει μια μεγαλύτερη παγκόσμια ανταλλαγή γνώσης.

Συντάκτες:

Βασίλης Φούσκας

Vildan Serin

Darrell Whitman

Αρχισυντάκτες:

Bulent Gokay

Mustafa Yasacan

Το Global Faultlines καλωσορίζει προτάσεις για δημοσίευση έρευνας, ειδήσεων, σχολίων, δοκιμίων, άρθρων και βιβλιοκριτικών. Εάν έχετε μια ιδέα για να συμβάλλετε, επικοινωνήστε μαζί μας. Μόνο ηλεκτρονικά αντίγραφα θα γίνονται δεκτά σε μορφή Word ή Rich Text Format, που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διεθύνσεις bulentgokay@yahoo.co.uk και yasacan@yahoo.com , με «Υποβολή – <όνομα συγγραφέα>» ως πρώτη λέξη στη γραμμή θέματος. Όλα τα υποβληθέντα κείμενα διαβάζονται από τουλάχιστον δύο μέλη της συντακτικής μας ομάδας πριν γίνουν δεκτά για δημοσίευση.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s